Smaller Default Larger

Новіціят

 

Етап новіціяту визначає придатність особи і приготовляє її прийняти василіянську пропозицію: посвятити своє життя Богові і віддати його служінню спільноті та Церкві.

Метою новіціяту є:

1. зі сторони новика – пізнати особливі вимоги аскетизму і життя у Василіянському Чині, перш ніж вступити на шлях чернечої професії;

2. зі сторони Чину – підготувати новика до василіянського чернечого життя.

 

1. Організація новіціяту

Кандидата на новіціят допускає Протоігумен, порадившись зі своєю Радою.

Новіціятська спільнота проживає у власних приміщеннях, відокремлених від приміщень інших Ченців.

Новик має у своєму розпорядженні, крім постійних Сповідників, також інших сповідників, яких визначає Протоігумен, попередньо порадившись із Вчителем новиків. За ним зберігається право приступати до Святої Тайни Покаяння у будь-якого священика, який має юрисдикцію уділяти цю Святу Тайну, дотримуючись при цьому чернечої дисципліни.

 

2. Осідок новіціяту

Щоб новіціят був правосильним, він повинен проходити в Осідку новіціяту.

В особливих випадках і як виняток, за дозволом Протоархимандрита і за згодою його Ради, новіціят може відбуватись в іншому домі Чину під проводом досвідченого Ченця-священика, який заступив би Вчителя новиків.

Протоігумен за згодою своєї Ради може дозволити, щоб група новиків протягом визначеного часу перебувала в іншому чернечому осідку Чину, ним призначеному.

 

3. Тривалість новіціяту

Для правосильності новіціяту вимагається, щоб він тривав повний і безперервний рік. Відсутність у новіціяті протягом трьох місяців, або довше, безперервно чи з перервами, робить новіціят недійсним. У цьому випадку новіціят потрібно повторити від початку.

Відсутність у новіціяті тривалістю менше трьох місяців, навіть якщо з перервами, не шкодить правосильності новіціяту. Якщо час, якого не вистарчає перевищує п’ятнадцять днів, то він повинен бути доповнений, хоч був би присвячений душпастирським вправам, з метою виховання новиків.

У випадку, коли є сумніви щодо здатності новика, Протоігумен, вислухавши Вчителя новиків і за згодою своєї Ради, може йому продовжити період новіціяту, але не більше, як на один рік. По закінченні цього терміну, якщо сумніви залишаються, новика слід відпустити з Чину.

Якщо новик має сумніви щодо свого покликання чи щодо особистої готовності до тимчасової професії, може просити у письмовій формі про продовження новіціяту. Також у цьому випадку продовження не може бути більшим, ніж на один рік.

 

4. Кандидати на новіціят

На новіціят може бути допущений кандидат, який пройшов вступний курс до василіянського чернечого життя, а також чернець, який походитьз іншого чернечого інституту.

 

Не можуть бути правосильно прийняті на новіціят:

1. ті, яким ще не виповнилося 17 років;

2. некатолики;

3. ті, які підпали якійсь канонічній карі; за винятком покут, які полягають в молитвах, прощах, постах, милостинях, реколекціях, тощо;

4. ті, які вступають під впливом примусу, погроз чи підступу, або яких було прийнято під таким же впливом;

5. ті, які зв’язані правосильним подружжям (церковним або цивільним);

6. ті, які перебували у відомому або явному позашлюбному співжитті;

7. єпархіяльні або титулярні Єпископи, навіть якщо вони лишень призначені;

8. ті, які зв’язані вузлом чернечої професії або іншим священним вузлом в інституті посвяченого життя, хіба що йдеться про законний перехід;

9. носії заразних хворіб, а також особи з тяжкими хронічними захворюваннями;

10. ті, які звинувачені у тяжких злочинах;

11. ті, які були засуджені за тяжкі злочини.

 

Недозволено приймати на новіціят тих, яким виповнилося п’ятдесят років. Однак, на пропозицію Протоігумена і за згодою його Ради, Протоархимандрит, порадившись зі своєю Радою, може диспензувати від цієї перешкоди.

З усією повагою до кандидатів, враховуючи їхні труднощі та дотримуючись якнайбільшої розсудливості, відповідальні, на підставі розпоряджень Церкви, все ж таки не повинні допускати до новіціяту тих, які підтримують такі культурні течії, практикують або представляють тенденції і/чи аномалії, які не можна погодити з повною посвятою себе Богові через складення обітів послуху, чистоти та убожества.

 

5. Порядок проходження новіціяту

Кандидат готується до прийняття на новіціят трьома днями молитов і роздумів.

Кандидат складає письмову заяву про прийняття на новіціят.

Перед прийняттям чернечого одягу новик може отримати чернече ім’я, згідно з порядком, встановленим Провінційним Правильником.

Новіціят розпочинається літургійним обрядом прийняття чернечого одягу, згідно з приписами літургійних книг або згідно із затвердженим місцевим звичаєм, у присутності Вчителя новиків і спільноти. Під час обряду кандидат зачитує заяву про прийняття на новіціят.

Після літургійного обряду початку новіціяту, заява про прийняття завіряється Вчителем новиків і двома свідками – ченцями-василіянами з довічними обітами.

Заява зберігається в архіві Провінційної Управи.

Під час новіціяту кожна спільнота новиків повинна присвятити хоча б десять днів на реколекції.

Новик, який не відчуває себе придатним до василіянського чернечого життя, може залишити новіціят будь-коли, подавши Вчителеві новиків письмову заяву.

Зі слушної причини, на пропозицію Вчителя новиків, Настоятель Монастиря за згодою своєї Ради, або за затвердженням Протоігумена, може будь-коли виключити новика з новіціяту.

Після закінчення новіціяту новик проходить оцінювання Вчителем новиків разом з Настоятелем Монастиря та його Радою.

Екзаменатори визначають, чи новик проявив стійкість у покликанні, поступ у чеснотах, чи він придатний до чернечого життя і володіє достатнім знанням Статуту. Крім того, визначають чи він здатний до навчання чи до іншої діяльності в Чині.

Новика, якого визнали придатним, допускають до складення тимчасової професії.

Новик, виключений з новіціяту або якого не визнали придатним для складення чернечої професії, є виключений на підставі цього факту (ipso facto) з Чину, і він повинен покинути монастир, хіба що інше вирішить Протоігумен за згодою своєї Ради.

 

6. Новики

З моменту початку новіціяту, силою Статуту, припиняється приналежність новика до будь-якого руху та асоціації релігійного або світського характеру.

Новик може спілкуватись з Ченцями з-поза новіціяту під час спільних заходів, організованих Вчителем новиків.

Натомість, у стосунку до мирян, новик повинен дотримуватись чіткого відокремлення: відвідування, розмови і листування з мирянами завжди повинні відбуватись під наглядом і проводом Вчителя новиків.

Новик не може прийняти нижчих і вищих свячень.

Новику не дозволено, і він не може правосильно зректися свого майна або віддати його в заставу чи обтяжити його іншими зобов’язаннями.

Під час новіціяту новик не може мати у своєму розпорядженні грошей, навіть на незначні особисті видатки.

Під час новіціяту новикові не можуть бути доручені завдання апостоляту.

Новик повинен носити чернечий одяг протягом усього періоду новіціяту.

 

7. Формування новиків

Чернече формування є основою новіціятського курсу. Інші компоненти курсу, такі, як навчання або професійний вишкіл, є другорядними у стосунку до важливості допомогти новикові правильно сформувати характер і по-справжньому вдосконалитись у чеснотах, щоб у подальшому осягнути чернечу професію.

Формування проходить згідно з програмою Ratio Formationis, Загальним планом василіянського формування, а також за спеціальною програмою, підготовленою Вчителем новиків (або священиком-провідником), затвердженою Протоігуменом за згодою його Ради і потвердженою Протоархимандритом, за порадою його Ради.

Формування новиків є завданням виключно Вчителя новиків, і тільки йому належить керівництво новіціятом.

До щоденних духовних вправ новіціяту належать: Божественна Літургія, спільний хор, розважання, принаймні півгодини духовного читання, іспит совісті.

Лекції, катехитичні й аскетичні пояснення і все те, що передбачене програмою формування, проводяться щодня, коли цього вимагає предмет або потреби новиків.

У дусі василіянських Правил, програма новіціяту включає у себе також і періоди фізичної праці та домашніх робіт, щоб новики вправлялись у чесноті послуху та в служінні братам.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Історія ЧСВВ OSBM

Історія Провінції

Історія монастирів

Помʼяник Провінції

 

Авторські права 2020 © Провінція Святого Миколая. Василіянський Чин Святого Йосафата в Україні. Усі права захищені.