Smaller Default Larger

Тимчасова професія

 

Період тимчасової професії є етапом поступового розвитку особистості Ченця і його духовного та інтелектуального дозрівання, через застосування навчальної методики, визначеної програмою Ratio formationis, з допомогою Настоятелів і під керівництвом Духівника. Тимчасова професія формує Ченця в дусі Євангелія і святого Василія, згідно з вимогами правил, укріплює його в чеснотах покори, послуху, чистоти, убожества і братньої любові, зближує його з Богом через молитву, що провадить до святості; готує до завдань, які йому доручить Чин.

 

1. Допущення до першої професiї

Новик, визнаний придатним, і який цього бажає, складає заяву про допущення його до першої тимчасової професії.

До складення перших чернечих обітів правосильно допускає Протоігумен за згодою своєї Ради, на пропозицію Вчителя новиків і вислухавши думку Настоятеля монастиря з його Радою.

 

2. Процедура складення першої тимчасової професії

Для правосильного допущення до першої тимчасової професії мусять бути наявні такі документи:

1. свідоцтво про Хрищення;

2. коротка автобіографія;

3. заява про допущення до тимчасової професії;

4. акт передачі управління власним майном, якщо новик є власником майна;

5. документ із результатами оцінювання, що здійснюється наприкінці новіціяту.

Документи повинні зберігатися в архіві Провінційної Управи.

 

Для правосильності першої тимчасової професії також вимагається, щоб:

1. кандидатові виповнилось вісімнадцять років;

2. новіціят був правосильно завершений;

3. кандидат був психічно і психологічно придатним;

4. кандидат був допущений до складення обітів;

5. була зачитана формула професії, передбачена обрядом складення першої тимчасової професії;

6. обіти були складені перед Протоігуменом або перед його законним делегатом;

7. обіти не були складені або прийняті під примусом, погрозами або підступом.

 

Новик приготовляється до складення перших обітів реколекціями, що триватимуть три повні дні.

Перші тимчасові обіти складаються під час Божественної Літургії за особливим обрядом. До основних частин цього обряду належать:

1. прочитання формули тимчасових обітів;

2. вручення пояса, Статуту і запаленої свічки; якщо місцеві звичаї або літургійні книги передбачають, то замість пояса можна вручити ремінь;

3. Святе Причастя Ченця, який склав обіти.

 

Формула тимчасової професії:

«Я, Н.Н. складаю обіти Господу Богу, в Пресвятій Тройці Єдиному, ПОСЛУХУ, ЧИСТОТИ І УБОЖЕСТВА і обіцяю перебувати протягом одного року в цьому Чині Святого Василія Великого. Все розумію і приймаю згідно зі Статутом цього Чину, затвердженим Апостольським Престолом».

 

Акт складення першої тимчасової професії містить у собі проголошену формулу, дату і місце, дані Ченця, який склав обіти, дані Ченця, перед яким були складені обіти, а також їх підписи, та підписи двох свідків – Ченців з довічними обітами.

Акт складення тимчасової професії зберігається в архіві Провінційної Управи.

 

3. Ченці з тимчасовою професією

З моменту складення першої тимчасової професії Чернець втрачає всі уряди, церковні чи цивільні, які до того займав.

З моменту складення першої професії і протягом усього періоду тимчасової професії Чернець:

1. залишається приписаним до своєї Єпархії, але є зобов’язаний правилами Чину;

2. підпорядковується владі своїх Настоятелів;

3. зобов’язується до целібату;

4. зберігає за собою власність свого майна, а також здатність набувати інше; але не може ним управляти і його відчужувати;

5. проходить навчальний курс або займається діяльністю, призначеною компетентною владою;

6. не може прийняти свячень;

7. не може здійснювати фахової діяльності;

8. не може здійснювати будь-якого виду керівної діяльності, а також не може наглядати за перебігом матеріальних справ;

9. не може формально займати ніякого уряду, цивільного чи церковного, як у Чині, так і поза ним.

 

4. Тривалість тимчасової професії

Тимчасова професія триває, як правило, п’ять років, і її потрібно відновлювати з року в рік.

Тривалість може бути продовжена до шести років, з дотриманням звичайної процедури, передбаченої для відновлення тимчасових обітів.

На прохання самого Ченця, або якщо є сумніви щодо духовного поступу і здатності Ченця, на пропозицію його безпосереднього Настоятеля і за рекомендацією Протоігумена та його Ради, Протоархимандрит за згодою своєї Ради може просити Апостольський Престол продовжити період тимчасової професії на сьомий рік.

На прохання Ченця і на пропозицію Протоігумена за згодою його Ради, Протоархимандрит за згодою своєї Ради може скоротити період тимчасової професії, який, однак, повинен тривати не менше трьох років.

 

5. Чернече формування і приготування до священнослужіння впродовж періоду тимчасової професії

Чернече формування усіх Ченців із тимчасовою професією – окрім програми Ratio formationis і Загального плану василіянського формування, – проходить згідно з особливою Програмою, укладеною призначеним відповідальним. Належить до Протоігумена, за згодою його Ради, призначати відповідального і затверджувати Програму.

Ченці, які готуються до прийняття свячень, приготовляються до священнослужіння за допомогою курсів з філософії та богослов’я, включених у навчальну програму. Як правило, таке приготування розпочинається впродовж періоду тимчасової професії.

Інші Ченці, тобто брати, які вивчають інші дисципліни або присвятили себе іншим завданням, здійснюють своє богословське формування під проводом Ченця-священика, призначеного Протоігуменом.

Формування братів повинно бути відповідно пристосоване до зрілості, здібностей та природних дарувань Ченця, з дотриманням програми Ratio formationis.

 

6. Вихід з Чину під час тимчасової професії

Після закінчення кожного терміну професії Чернець, який, з поважних причин або в сумлінні, відчуває себе неспроможним вірно дотримуватись обітів, даних Богові згідно з покликанням, і відновити професію, може вільно залишити Чин, подавши письмову заяву своєму безпосередньому Настоятелеві.

Настоятель, який з поважних причин вважає свого Ченця непридатним до подальшого перебування в Чині, вислухавши думку своєї Ради, може запропонувати Протоігумену не допустити Ченця до відновлення обітів і виключити його з Чину.

Чернець, з поважних причин, може просити залишити Чин ще перед закінченням строку тимчасової професії. Для цього він повинен подати прохання про остаточний вихід з Чину. Індульт остаточного виходу з Чину і повернення до світського життя надає Протоархимандрит за згодою його Ради, на пропозицію Протоігумена за згодою його Ради. Такий індульт на підставі самого права (ipso iure) містить диспензу від чернечих обітів та від усіх обов’язків, які випливають з професії, але не від тих, що пов’язані зі свяченнями, якщо Чернець був висвячений.

Протоархимандрит за згодою своєї Ради, на пропозицію Протоігумена за згодою його Ради, і при наявності поважних причин, може відпустити Ченця з Чину ще до закінчення строку тимчасової професії.

Фізична чи психічна недуга, особливо заразна або хронічна і тяжка, яка, за висновком фахівців, робить Ченця непридатним до життя в Чині, становить поважну причину не допустити його до відновлення тимчасової професії або до складення довічної професії і, тим самим, відпустити його з Чину. Проте, якщо хвороба була набута впродовж періоду тимчасової професії, через недбалість Чину або внаслідок діяльності в Чині, Чернець не може бути відпущений з Чину.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Історія ЧСВВ OSBM

Історія Провінції

Історія монастирів

Помʼяник Провінції

 

Авторські права 2019 © Провінція Святого Миколая. Василіянський Чин Святого Йосафата в Україні. Усі права захищені.