S5 MP3 Player - плагин joomla Mp3

Довічна професія

Категорія: Довічна професія
Опубліковано: Середа, 03 серпня 2011, 16:54
Перегляди: 8727

 

Чернечий стан приймається повноправно й остаточно через довічну чернечу професію. Вона ґрунтується на Святій Тайні Хрищення і є її здійсненням і поглибленням. Чернець через складення обітів послуху, чистоти і убожества цілковито й назавжди посвячується Богові.

 

1. Кандидати до довічної професії

До складення довічної професії правосильно допускає Протоархимандрит за згодою своєї Ради.

З важливих причин, Протоархимандрит, порадившись зі своєю Радою, може, за приписами Статутів, відкласти складення довічної професії або не допустити Ченця до її складення.

 

Щоб правосильно бути допущеним до складення довічної професії, мають бути наявними наступні документи:

1. письмова заява про допущення до складення довічної професії;

2. свідоцтво про Хрищення;

3. думка і голосування Протоігумена і його Ради;

4. акт зречення від власного майна.

Документація для допущення повинна також включати:

1. коротку автобіографію;

2. свідоцтво про Миропомазання;

3. характеристики, написані і підписані кількома Ченцями з довічними обітами, за винятком Сповідника і Духовного Провідника;

4 результат голосування Капітули монастиря, де Чернець перебував останній рік;

5. думку Настоятеля цього ж монастиря.

 

Для правосильності довічної професії вимагається:

1. не менше трьох років тимчасової професії у Чині;

2. правосильність тимчасової професії;

3. мінімальний вік – 23 роки;

4.допущення до професії згідно з правилами;

5. складення професії перед Протоархимандритом або його делегатом;

6. прочитання формули довічної професії, передбаченої обрядом цієї професії;

7. щоб довічна професія була складена і прийнята без примусу, погроз чи підступу.

 

2. Процедура складення довічної професії

За шість місяців до закінчення року тимчасових обітів, враховуючи приписи правил 82 і 99, 1º Статуту ЧСВВ, Чернець, який бажає остаточно прийняти чернечий стан, подає своєму безпосередньому Настоятелеві прохання про допущення до довічної професії. Прохання має бути адресоване на ім’я Протоархимандрита.

Якщо між датою закінчення останнього року тимчасової професії і датою, призначеною для складення довічної професії, проходить менше, як один рік, Чернець повинен відновити тимчасову професію лише на цей період, відповідно пристосувавши формулу відновлення.

Протягом останніх дванадцяти місяців тимчасової професії Чернець повинен перебувати в одній із більших спільнот Чину. Щоб диспензувати його від цього обов’язку, Протоігумен мусить мати затвердження Протоархимандрита за згодою його Ради.

Чернець приготовляється до довічної професії п’ятиденними реколекціями, крім того, він має обов’язок відбути також п’ятиденні щорічні реколекції.

Після належної духовної і канонічної підготовки, Чернець складає довічну професію Господу Богу, перед тим, хто має владу її приймати, в присутності чернечої спільноти і вірних, дотримуючись відповідного літургійного обряду.

Усвідомлюючи те, що великою Божою ласкою є належати до католицької Церкви, Чернець, разом із складенням довічної професії, урочисто обіцяє вірність і підлеглість Римському Архиєреєві, Христовому Намісникові.

 

Формула довічної професії:

«Я, Н.Н., Чину Святого Василія Великого, урочисто складаю довічні обіти Господу Богу, в Пресвятій Тройці Єдиному, перед Тобою, Преподобним Отцем, Н.Н., Протоархимандритом (або: перед Тобою, Преподобним Отцем, Н.Н., делегатом отця Протоархимандрита), Божим Представником, ПОСЛУХ, ЧИСТОТУ І УБОЖЕСТВО у цьому Чині і в ньому обіцяю постійно залишатись аж до смерті.

Крім цього, обіцяю Римському Архиєреєві, Христовому Наміснику, постійну вірність і підлеглість, і що не буду жодним способом намагатись осягнути будь-якого уряду в Чині або в Церкві. У цьому мені, Боже, допоможи і ця свята Євангелія.

Все розумію і приймаю згідно зі Статутом нашого Чину, затвердженим Апостольським Престолом».

 

Документи, що стосуються складення довічної професії, повинні зберігатися в архівах Головної і Провінційної Управ, відповідно до розпоряджень Протоархимандрита.

 

3. Наслідки довічної професії

Довічна професія остаточно впроваджує в чернечий стан. Чернець перестає бути приписаним до своєї єпархії і повноправно входить до складу Чину, з усіма обов’язками і правами.

Після складення довічної професії у Чині, Чернець латинського обряду, через привілей, переходить до східного обряду Церкви свого права, у якій знаходиться Провінція, до якої він належить.

Довічна професія робить неправосильними акти, що суперечать обітам, якщо ці акти можуть стати недійсними.

 

Постійне поглиблення чернечого формування

«Нашою ціллю є уподібнення до Бога, наскільки це можливо людській природі, але нема подібності без пізнання, а пізнання походить від навчання» (св. Василій Великий), тому формування Ченців-василіян має бути постійним.

Притримуючись мети та шляху, вказаних святим Василієм Великим, кожен Чернець повинен дотримуватись Ratio formationis і Програми формування, яка його стосується. Усвідомлюючи свої дарування та особисті недосконалості, він повинен також із особистої ініціативи вживати необхідних засобів, щоб у його житті відбувався постійний загальнолюдський, християнський, церковний та чернечий поступ.

Ченці з довічними обітами, після завершення студій, приписаних Статутом, повинні розвивати й поглиблювати свої знання священних наук шляхом курсів і програм постійного формування, визначених Протоігуменом за згодою його Ради та особистих ініціатив, затверджених компетентним Настоятелем.

Ченці повинні здобувати також відповідний запас світських знань, особливо тих, які тісно пов’язані зі священними науками.