Smaller Default Larger

Побачила світ монографія о. Порфирія Підручного, ЧСВВ, про історію законодавства Василіянського Чину упродовж 400 років

 

У видавництві «Місіонер» (Львів-Жовква) побачила світ книжка отця Порфирія Василя Підручного, ЧСВВ, «Історичний нарис законодавства Василіянського Чину Святого Йосафата (1617–2018)».

Ця ґрунтовна дослідницька праця відомого історика-василіянина, яка вийшла як 57 том «Записок ЧСВВ», серія ІІ, секція І (монографії), підсумовує кількадесятилітню кропітку працю автора, яка є результатом дбайливого збирання, дослідження та опису джерел законодавства Василіянського Чину. Зацікавлення отця Порфирія історією василіянського законодавства почалося ще з написання ним і захисту в 1976 році докторської дисертації у Папському інституті східних наук у Римі.

Попереднім його творчим здобутком була опублікована до ювілею 400-ліття Василіянського Чину Святого Йосафата книжка «Василіянські генеральні капітули від 1617 по 1636 рік», написана у співавторстві з дияконом Богданом П’єтночком, ЧСВВ.

Нинішня монографія о. Порфирія Підручного складається із короткої Передмови, Вступу, п’яти обширних Частин, кожна з яких присвячена постанню, розвиткові та вдосконаленню законодавства Василіянського Чину в різні періоди його чотиривікової історії. Після Висновків подані Джерела і вибрана бібліографія та Загальний покажчик імен і назв.

 

*******

Зміст

Перелік скорочень

Передмова

Вступ

Частина І. Митрополит Йосиф Велямин Рутський – основоположник законодавства Василіянського Чину Святого Йосафата

Розділ 1. Плани Івана Рутського на відродження «Руського обряду»

Розділ 2. Підготовка до заснування Чину

Розділ 3. Заснування Василіянського чину (1617 р.)

Розділ 4. Правила і конституції укладу митрополита Йосифа

Розділ 5. Вклад митр. Йосифа у василіянське законодавство

Частина ІІ. Від смерті митрополита Йосифа (1637 р.) до Дубенської капітули (1743 р.)

Розділ 1. Про капітули в загальному

Розділ 2. Від митр. Йосифа до Новгородоцької капітули 1686 р.

Розділ 3. 1686 р. – перегляд Конституцій і Правил

Розділ 4. Заходи щодо римської апробати Конституцій

Розділ 5. Василіянське законодавство у 1690—1743 рр.

Частина ІІІ. Законодавство об’єднаного Чину (1743—1804 рр.)

Розділ 1. Процес законодавства того періоду

Розділ 2. Об’єднання василіян в один Чин

Розділ 3. Генеральні капітули від 1747 до 1769 р.

Розділ 4. Проект Гощанських конституцій (1766 р.)

Розділ 5. Завершення Капітульних конституцій (1772 р.)

Розділ 6. Поділ Чину на чотири Провінції

Розділ 7. Чин після ІІІ поділу Речі Посполитої

Частина ІV. Провінція Найсвятішого Спасителя (ХІХ ст.)

Розділ 1. Василіяни під Австрією

Розділ 2. Спроби реформи василіян (1856—1858)

Розділ 3. Капітули перед Добромильською реформою

Розділ 4. Уклад Конституцій під час Добромильської реформи

Розділ 5. Василіяни докінчують укладати Конституції

Частина V. Генеральні капітули Чину (1931—2016)

Розділ 1. Генеральні капітули від 1931 до 1963 р.

Розділ 2. Пристосування Правил до ІІ Ватиканського собору

Розділ 3. Пристосування Правил Чину до ККСЦ

Розділ 4. Затвердження Статуту на сім років

Розділ 5. Остаточне затвердження Статуту

Висновки

Джерела і бібліографія

Загальний покажчик

*******

 

У цілому книжка має 392 стор., крім тексту містить репродукції портретів деяких визначних для історії Василіянського Чину осіб та кілька зображень важливих документів.

 

В анотації до цього видання читаємо:

У монографії автор простежує розвиток правил Василіянського чину, почавши від реформи київського монашества, довершеної митрополитом Йосифом Велямином Рутським, – до нашого часу. На основі протоколів генеральних капітул і численних документів він хронологічно розглядає те все, що стосується василіянського законодавства. Окремо висвітлюються різні пов’язані з ним історичні події, як наприклад: об’єднання українських василіян в одну конгрегацію (1739 р.) та об’єднання литовських і українських василіян в один Чин (1743 р.), угоди Чину з Київськими митрополитами, спроби виготовлення одного статуту, намагання отримати для нього апробату Апостольського престолу, вплив на василіянське законодавство рішень римських Папів, Конгрегації поширення віри, Замойського собору. На особливу увагу заслуговують нотатки про протоколи галицьких капітул (1803—1878 рр.) та згадки про працю кількох останніх поколінь василіян над укладом Статуту – від Добромильської реформи до останньої генеральної капітули 2016 року.

 

Підручний П. Історичний нарис законодавства Василіянського Чину Святого Йосафата (1617 – 2018 рр.). Рим-Львів 2018, с. 394, іл. – (Historical Study of the Legislation of the Basilian Order of Saint Josaphat (during the years 1617–2018) (in ukrainian).

Вітаючи отця Порфирія Підручного із цим його черговим творчим здобутком, який є підсумком його кропіткої кількадесятилітньої дослідницької праці, бажаємо йому подальших успіхів у публікуванні недосліджених досі й незнаних широкому загалові історичних джерел Василіянського Чину та з’єднаної з Римом Греко-Католицької Церкви, а всім читачам – плідного збагачення результатами праці цього невтомного дослідника церковної історії.

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

НОВИНИ ЦЕРКВИ

Історія ЧСВВ OSBM

Історія Провінції

Історія монастирів

Помʼяник Провінції