Smaller Default Larger

Фільм «Дзеля ўмацаваньня Еднасьці. Мітрапаліт Язэп Руцкі» – «Заради зміцнення Єдності. Митрополит Йосиф Рутський»

 

Митрополит Йосиф Велямин Рутський, який прийшов на світ у маєтку Рута під Новгородком 1574 р. – видатна постать в історії Білорусі та Унійної Церкви: письменник-полеміст, філософ, педагог, богослов, засновник Василіянського Чину. Його називали Атлантом Унії.

З іменем митрополита Йосифа Рутського пов'язане зміцнення Унійної Церкви у Великому Князівстві Литовському і в усій Польській республіці, час її розквіту і помітного впливу на духовне життя білорусів і українців. В особі митрополита Йосифа Рутського органічно поєднувалися талант тонкого дипломата, майстерність літератора, рідкісні здібності практика-організатора і церковного лідера, справжнього отця Церкви, здатного бачити перспективи, ґрунтовно готувати і проводити глибокі необхідні реформи.

 

 

У цьому році відзначається 380-та річниця завершення земного життя митрополита Йосифа Велямина Рутського (+1637). Із вдячністю Богові згадуємо митрополита Йосифа Рутського і його реформу східного чернецтва. 400 років тому (1617 р.) він реорганізував відданих справі церковної єдності ченців і створив Василіянський Чин. Їм він довірив організацію шкільництво за європейськими християнськими стандартами.

Фільм Сергія Раюнца «Заради зміцнення Єдності» (білоруською мовою) був підготовлений, щоб допомогти сучасним віруючим ближче познайомитися з постаттю і спадщиною видатного уніатського митрополита.

Джерело: carkva-gazeta.by

osbm.infoosbm.info

************

 

Мітрапаліт Язэп Вельямін-Руцкі, які прыйшоў на сьвет у маёнтку Рута пад Наваградкам 1574 г. — выдатная постаць у гісторыі Беларусі і Ўніяцкай Царквы: пісьменьнік-палеміст, філосаф, педагог, тэолаг, заснавальнік Ордэну базыльянаў. Яго называлі Атлантам Уніі.

З імем мітрапаліта Язэпа Руцкага зьвязанае ўмацаваньне Ўніяцкай Царквы ў Вялікім Княстве Літоўскім і ва ўсёй Рэчы Паспалітай, час яе росквіту і заўважнага ўплыву на духоўнае жыцьцё беларусаў і ўкраінцаў. У асобе мітрапаліта Язэпа Руцкага арганічна спалучаліся талент тонкага дыпламата, майстэрства літаратара, рэдкія здольнасьці практыка-арганізатара і царкоўнага лідара, сапраўднага бацькі Царквы, здатнага бачыць персьпектывы, грунтоўна рыхтаваць і праводзіць глыбокія неабходныя рэформы.

Сёлета адзначаецца 380-я гадавіна завяршэньня зямнога жыцьця мітрапаліта Язэпа Вельяміна-Руцкага (+1637). З удзячнасьцю Богу ўзгадваем мітрапаліта Язэпа Руцкага і ягоную рэформу ўсходняга манаства. 400 гадоў таму (у 1617 г.) ён рэарганізаваў адданых справе царкоўнай еднасьці манахаў і стварыў Ордэн базыльянаў. Ім ён даверыў арганізацыю школьніцтва паводле еўрапейскіх хрысьціянскіх стандартаў.

Фільм Сяргея Раюнца «Дзеля ўмацаваньня Еднасьці» быў падрыхтаваны, каб дапамагчы сучасным вернікам бліжэй пазнаёміцца з постацьцю і спадчынай выдатнага ўніяцкага мітрапаліта.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

Авторські права 2020 © Провінція Святого Миколая. Василіянський Чин Святого Йосафата в Україні. Усі права захищені.