Smaller Default Larger

У рік ювілею 400-річчя Василіянського Чину побачила світ книга «Василіянські генеральні капітули від 1617 по 1636 рік»

 

Нещодавно у видавництві «Місіонер» побачила світ книжка отця Порфирія Підручного, ЧСВВ, та диякона Богдана П’єтночка, ЧСВВ, «Василіянські генеральні капітули від 1617 по 1636 рік». Це перший том із серії видань протоколів генеральних капітул Василіянського Чину.

Це видання, присвячене ювілеєві 400-річчя Василіянського Чину Святого Йосафата, є даниною пам’яті нашим попередникам у монашестві, які стояли біля джерел новоутвореного Василіянського Чину у перших двох десятиліттях його існування.

А також ця книжка є доробком для вшанування пізніших визначних василіян, оскільки виходить у видавничій серії «Записки ЧСВВ» – «Analecta OSBM», яку започаткували молоді й талановиті василіянські науковці в першій половині ХХ століття в Галичині, а продовжили їхні послідовники в Римі, коли на українських землях Українська Греко-Католицька Церква й Василіянський Чин зазнали переслідувань і ліквідації.

Серед активних довголітніх видавців «Записок ЧСВВ» був і сам співавтор цієї книжки о. Порфирій Підручний.

 

В анотації до цього видання читаємо:

Цей збірник документів про початки Василіянського чину святого Йосафата, присвячений 400-річчю від його заснування, містить протоколи перших шістьох капітул Чину (1617—1636), які відбулися за життя митрополита Йосифа Велямина Рутського. Вони надзвичайно важливі, бо під час цих зборів, в яких брали участь представники всіх монастирів та деякі єрархи Київської митрополії, закладено устрій централізованого Чину, основні риси якого цей Чин зберігає досі. Оригінальні капітульні протоколи, записані староруською мовою, на початку ХVІІІ ст. були перекладені на польську й латинську мови. У цьому збірнику вони опубліковані чотирма мовами, бо до згаданих трьох додано сучасний український переклад.

У Додатках до збірника поданий український переклад творів митрополита Йосифа Рутського, які стосуються початків Чину, i його Правила для монахів (Спільні, Партикулярні, для Єпископів i Правила, які треба зберігати при виборі Протоархимандрита і при генеральних капітулах). У 8-му Додатку опубліковані «Конституції» Чину, які 1686 року перевірила Новгородоцька генеральна капітула і переслала їх до Риму для апробати.

 

 

У вступному розділі «Загальні відомості про василіянські капітули» о. Порфирій Підручний представляє ситуацію об’єднаних в Конгрегацію Пресвятої Тройці Чину Святого Василія Великого монастирів Київської митрополії та розповідає про значення василіянських Генеральних капітул як для новоорганізованого Чину, так і для цілої з’єднаної з Римом Київської митрополії. Цей період виділений в одне, бо всі ці шість капітул відбулися за життя митрополита Йосифа Велямина Рутського, з його участю.

Далі подано в чотирьох мовах (староруською, польською, латинською та українською) протоколи перших шести капітул, які відбулися у Новгородовичах (1617 рік), у Лавришеві (1621 рік), у Руті (1623 рік), у Лавришеві (1626 рік), у Жировицях (1629 рік) та у Вильні (1636 рік).

Додатки 1-7 містять український переклад творів Йосифа Велямина Рутського та правил, які він запропонував для затвердження на першій генеральній капітулі.

  1. Виклад одного Русина про виправлення устрою в грецькому обряді
  2. Про інші засоби допомоги Грекам і Русинам
  3. Повчальне слово вступникові до Василіянського чину
  4. Спільні правила Святого Отця нашого Василія Великого, архи-єпископа Кесарії Кападокійської
  5. Партикулярні правила окремих урядів
  6. Правила для Єпископів (резюме)
  7. Правила, які треба зберігати під час виборів Протоархимандрита і виборчої генеральної капітули, як також звичайної капітули

 

 

 

Додаток 8 подає, як зазначено в анотації, опубліковані «Конституції руських монахів Чину св. Василія Великого, відновлених Йосифом Велямином Рутським, митрополитом руським, вийняті з генеральних капітул, що відбувалися від 1617 року, і перевірені та упорядковані на останній генеральній капітулі в Новгородку 1 серпня 1686 року», які 1686 року перевірила Новгородоцька генеральна капітула і переслала їх до Риму для апробати.

Цінним додатком для дослідників і звичайних читачів є покажчики осіб і місцевостей, які згадуються у публікації, подані українською та польською мовами.

Від імені редакції сайту бажаємо дорогим отцю Порфирію Підручному та диякону Богдану П’єтночку подальшої плідної праці в їх відкриванні сучасному поколінню науковців, студентів, богопосвячених осіб та мирян сьогодні майже забутих сторінок василіянської минувшини.

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

Авторські права 2020 © Провінція Святого Миколая. Василіянський Чин Святого Йосафата в Україні. Усі права захищені.