Smaller Default Larger

АНОНС: Семінар «AD FONTES» присвячений о. Йоанникію Базиловичу, ЧСВВ та його твору «Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits»

 

11 листопада 2019 р. Б., в м. Ужгороді відбудеться семінар під гаслом «AD FONTES» («До джерел» – лат.), присвячений о. Йоанникію Базиловичу, ЧСВВ, Протоігумену Василіян Закарпаття, автору аскетичних, історичних та літургічних досліджень, з нагоди 220-ої річниці виходу першого тому його праці «Коротка відомість про фундацію Теодора Корятовича».

 

Місце та час проведення семінару:

  • Закарпатська академія мистецтв (вул. Волошина, 37), початок: 13:00.
  • Видавництво «Ґражда» (вул. Орлина, 1), початок: 17:00.

 

  • Семінар організований Василіянською Провінцією Св. Миколая, у співпраці з Інститутом історії Церкви УКУ, Закарпатською академією мистецтв та Видавництвом «Ґражда».

Огляд життя та творчості о. Й. Базиловича представить п. Володимир Мороз, науковий співробітник ІІЦ УКУ.

 

  • «Коротка відомість про фундацію Теодора Корятовича»

Основний зміст «Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits» – історія литовсько-руського роду Коріятовичів, діяльність його представника Федора на Закарпатті в середині XIV – на початку XV століть та історія Мукачівського монастиря й однойменної єпархії до 1798, поданий в тісному зв’язку з історією краю. Наукова цінність праці насамперед у тому, що автор навів важливі джерела – десятки грамот, привілеїв і рескриптів угорських королів, папські булли, різні розпорядження мукачівських єпископів тощо (Вікіпедія).

 

  • Біографія о. Й. Базиловича

15 лютого 1742 – народився в с. Хлівища Ужанського комітату, тепер Глівіштья (Hlivištia) Кошицького краю Словаччини в селянській родині. При хрещенні отримав ім’я Юрій. Навчався в Ужгородському колегіумі і Кошицькій гімназії.

8 лютого 1763 (традиційне написання 1761 р. є невірним) – вступив до Василіянського Чину в Мукачівському монастирі. Пройшов новіціят, склав монаші обіти і мав дворічні філософські студії у Краснобродському монастирі, а богословські студії – в Мукачівському монастирі

29 червня 1765 – склав чернечі обіти

6 жовтня 1765 – отримав дияконські свячення

20 квітня 1766 – отримав священичі свячення і невдовзі переведений до Буківського монастиря

1769 – згаданий як сповідник ченців у Маріяповчанському монастирі

1775-1781 – професор філософії та богослов’я в чернечому училищі Маріяповчанського монастиря

1781-1784 – ігумен Малоберезнянського монастиря

1784-1789 – ігумен Маріяповчанського монастиря

1 березня 1789 – уперше обраний протоігуменом закарпатських василіян і далі постійно кожні три роки упродовж 32 років був переобираний на цю посаду аж до своєї смерті

1790 – рішенням провінційної ради Чину та єпископа відряджений для полагодження майнових справ після касати марамороських монастирів: добивається від цісаря Леопольда ІІ створення фонду для монастирів і збереження Боронявського монастиря від ліквідації

1792 – полагоджує багаторічні суперечки про межі маєтностей Мукачівського монастиря та убезпечує їх від зазіхань графської родини Шенборнів

1798-1804 – керує будівництвом церкви Мукачівського монастиря, що дійшла до наших днів

1808 – полагоджує складні суперечки за межі між монастирськими селами Бобовище та Лавки і сусідніми громадами, які тривали ще з 1760-х років

18 жовтня 1821 – помер у Мукачівському монастирі, де й похований у крипті в стіні збудованої під його наглядом церкви

 

  • Твори о. Й. Базиловича

Рік невідомий – «Бесѣда или слово ко братіи о достоинствѣ иноков, о собственном конци тѣх-же, и обще о Чинѣ Монашеском»

1797 – «Прави́ла и̑ о̃установленїѧ монашескаѧ. За повелѣнїемъ вселаскавѣшымъ Егѡ̀ Превосходи́телства Господи́на Андреѧ Бачи́нски́ Епископа Мүкачовскаго, Пресвѣтлаго Кесарево-Царскаго Вели́чества Внүтрѣшнаго Совѣтника (и̑ про : и̑ про :) на ползү тоеѧжде Епархїи́ Чи́нү Свѧтаго Васи́лїѧ Вели́каго И̑ночествующи́мъ, ѡтъ Прави́лъ и̑ оустановленїй Свѧтаго Васи́лїѧ Вели́каго во вкратци́ собраннаѧ, и̑ сочи́неннаѧ Їеро-Мо́нахомъ Їѡанни́кїемъ Бази́лови́чъ Чи́нү Свѧтаго Васи́лїѧ Вели́каго Прото-И̑гүменомъ во Свѧтои Ѡби́тели́ Їерарха Христова Николаѧ, на горѣ Чернекъ»

1799, 1804, 1805 – «Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits olim ducis de Munkacs, pro religiosis ruthenis Ordinis Sancti Basilii Magni, in monte Csernek ad Munkacs Anno MCCCLX. Factae. Exhibens Seriem Episcoporum graeco-catholicirum Munkacsiensium, cum praecipuis eorundem aliorumque illustrim Virorum gestis é variis Diplomatibus, Decretisque Regiis, ac aliis Documentis authenticis potissimum concinnatam. (Pars I-VI). Authore R. P. Ioannicio Basilovits, Ordinis Sancti Basilii Magni, in Vener Monasterio de Monte Csernek ad Munkacs Proto-Hegumeno. Cassoviae, Ex Typographia Ellingeriana»

1802 – «Imago vitae monasticae. Auctore R. P. Joannicio Basilovits Ordinis Sancti Basilii Magni, Proto-Hegumeno, & Venerabilis Monasterii in Monte Csernek, prope Oppidum Munkáts, ad sanctum Nicolaum Hegumeno concinnata. Cassoviae»

1815 – «Свѧще́нныѧ Лїтүргíи Но́ваго За́кона истинныѧ Безкро́вныѧ Же́ртвы, во сла́вү Пресвѧты́ѧ и Нераздѣли́мыя Троицы Отца, и Сына, и Свѧтаго Дүха, Здателемъ Честны́мъ Отце́мъ Іѡаннíкїемъ Базило́вичомъ Чина Свѧта́го Васíлїѧ Вели́кагѡ Прото-Игүменомъ въ лѣтѡ ҂аѡеі сочине́нное; въ Мона́стырѣ Мүнкачо́вскомъ въ лѣто ҂атѯ Кнѧземъ иногда Θео́доромъ Корїато́вичомъ во честь Свѧта́гѡ Свѧти́телѧ Христова Нїкола́а созданнымъ. Explicatio Sacrae Liturgiae Novae Legis veri incruenti Sacrificii, in Gloriam Sanctissimae et Individuae Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti, Auctore R. Patre Ioannicio Basilovits Ordinis Sancti Basilii Magni Proto-Hegumeno Anno 1815 concinnata in Monasterio Munkatsiensi, anno 1360 per Ducem olim Theodorum Koriatovics in honorem Sanctri Nicolai Episcopi aedificato»

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Історія ЧСВВ OSBM

Історія Провінції

Історія монастирів

Помʼяник Провінції